DANH SÁCH GAME

Số tài khoản: 3648

Đã bán: 2083

Số tài khoản: 180

Đã bán: 180

Số tài khoản: 468

Đã bán: 422

Số tài khoản: 395

Đã bán: 368

Số tài khoản: 10

Đã bán: 7

DANH MỤC VÒNG XOAY

Tổng lượt quay: 6351

Đã trả thưởng: 6351

Tổng lượt quay: 1520

Đã trả thưởng: 1520

DỊCH VỤ PHỔ BIẾN

Tổng giao dịch: 12929

Đã hoàn thành: 12751

Tổng giao dịch: 542

Đã hoàn thành: 329

Tổng giao dịch: 61

Đã hoàn thành: 57

Sự Kiện Đua Top Tháng 9:

- Thời Gian Diễn Ra Từ Ngày 1/9/2022 Đến 30/9/2022

Phần Thưởng :

• TOP 1 : Nhận ngay 100M xu

• TOP 2 : Nhận ngay 50M xu

• TOP 3 : Nhận ngay 20M xu

• TOP 4-10:Nhận ngay 5M xu

Liên Hệ FB : Nguyễn Mạnh Cần để nhận giải !

LỊCH SỬ GIAO DỊCH