Ninja School Online

Ninja School Online là một trò chơi trực tuyến có lối chơi nhanh và đầy tính cạnh tranh...

Mã số #
Chọn Server
Chọn Server
#633

Server Bokken

Class: Cung

Level: 44

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 44

70,000đ

Mua
#631

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 64

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 64

40,000đ

Mua
#626

Server Bokken

Class: Cung

Level: 50

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 50

70,000đ

Mua
#621

Server Bokken

Class: Kunai

Level: 55

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 55

100,000đ

Mua
#620

Server Shuriken

Class: Kunai

Level: 67

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Kunai

Level: 67

100,000đ

Mua
#619

Server Katana

Class: Cung

Level: 64

Xem chi tiết

Server: Katana

Class: Cung

Level: 64

80,000đ

Mua
#616

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 79

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 79

100,000đ

Mua
#611

Server Kunai

Class: Quạt

Level: 67

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Quạt

Level: 67

50,000đ

Mua
#608

Server Kunai

Class: Đao

Level: 74

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Đao

Level: 74

70,000đ

Mua
#607

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 75

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 75

100,000đ

Mua
#603

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 75

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 75

70,000đ

Mua
#577

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 59

100,000đ

Mua
#558

Server Kunai

Class: Đao

Level: 42

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Đao

Level: 42

60,000đ

Mua
#526

Server Shuriken

Class: Tiêu

Level: 50

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 50

70,000đ

Mua
#491

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 68

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 68

70,000đ

Mua
#474

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 60

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 60

70,000đ

Mua