Ninja School Online

Ninja School Online là một trò chơi trực tuyến có lối chơi nhanh và đầy tính cạnh tranh...

Mã số #
Giá tiền
Chọn Server
Chọn Server
#420

Server Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

900,000đ

Mua
#419

Server Shuriken

Class: Tiêu

Level: 79

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 79

750,000đ

Mua
#417

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 70

2,500,000đ

Mua
#410

Server Shuriken

Class: Tiêu

Level: 97

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Tiêu

Level: 97

750,000đ

Mua
#408

Server Tessen

Class: Cung

Level: 110

Xem chi tiết

Server: Tessen

Class: Cung

Level: 110

800,000đ

Mua
#406

Server Bokken

Class: Kiếm

Level: 74

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 74

250,000đ

Mua
#405

Server Kunai

Class: Đao

Level: 120

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Đao

Level: 120

1,200,000đ

Mua
#401

Server Shuriken

Class: Đao

Level: 49

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Đao

Level: 49

600,000đ

Mua
#400

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 70

220,000đ

Mua
#399

Server Bokken

Class: Tiêu

Level: 60

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 60

320,000đ

Mua
#53

Server Bokken

Class: Đao

Level: 79

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 79

220,000đ

Mua
#382

Server Kunai

Class: Cung

Level: 69

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Cung

Level: 69

200,000đ

Mua
#347

Server Tessen

Class: Quạt

Level: 99

Xem chi tiết

Server: Tessen

Class: Quạt

Level: 99

800,000đ

Mua
#340

Server Shuriken

Class: Đao

Level: 68

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Đao

Level: 68

120,000đ

Mua
#168

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 72

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 72

130,000đ

Mua
#228

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 70

150,000đ

Mua