Ninja School Online

Ninja School Online là một trò chơi trực tuyến có lối chơi nhanh và đầy tính cạnh tranh...

Mã số #
Giá tiền
Chọn Server
Chọn Server
#555

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 42

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 42

150,000đ

Mua
#554

Server Bokken

Class: Kiếm

Level: 60

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 60

250,000đ

Mua
#550

Server Kunai

Class: Đao

Level: 49

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Đao

Level: 49

120,000đ

Mua
#537

Server Bokken

Class: Kunai

Level: 57

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 57

120,000đ

Mua
#525

Server Kunai

Class: Cung

Level: 82

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Cung

Level: 82

170,000đ

Mua
#521

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 56

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 56

120,000đ

Mua
#520

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 60

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 60

150,000đ

Mua
#485

Server Shuriken

Class: Cung

Level: 53

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Cung

Level: 53

320,000đ

Mua