DANH SÁCH GAME

Số tài khoản: 7745

Đã bán: 6425

Số tài khoản: 690

Đã bán: 585

Số tài khoản: 496

Đã bán: 90

Số tài khoản: 182

Đã bán: 49

DANH MỤC VÒNG XOAY

Tổng lượt quay: 1505

Đã trả thưởng: 1505

Tổng lượt quay: 348

Đã trả thưởng: 348

DỊCH VỤ PHỔ BIẾN

Tổng giao dịch: 39580

Đã hoàn thành: 38231

Tổng giao dịch: 1640

Đã hoàn thành: 1214

Tổng giao dịch: 249

Đã hoàn thành: 234

Tổng giao dịch: 8

Đã hoàn thành: 1

Sự Kiện Đua Top Tháng 3:

- Thời Gian Diễn Ra Từ Ngày 01/3/2023 Đến 31/3/2024

Phần Thưởng :

• TOP 1 : Nhận ngay 50M xu

• TOP 2 : Nhận ngay 25M xu

• TOP 3 : Nhận ngay 10M xu

• TOP 4-10:Nhận ngay 2M xu

Liên Hệ FB : CSKH-Shopnsocan để nhận giải !

LỊCH SỬ GIAO DỊCH