Ninja School Online

Ninja School Online là một trò chơi trực tuyến có lối chơi nhanh và đầy tính cạnh tranh...

Mã số #
Giá tiền
Chọn Server
Chọn Server
#60

Server Bokken

Class: Kunai

Level: 80

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 80

850,000đ

Mua
#59

Server Bokken

Class: Cung

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 70

900,000đ

Mua
#53

Server Bokken

Class: Đao

Level: 79

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Đao

Level: 79

280,000đ

Mua
#50

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 70

400,000đ

Mua
#46

Server Tessen

Class: Kiếm

Level: 103

Xem chi tiết

Server: Tessen

Class: Kiếm

Level: 103

400,000đ

Mua
#15

Server Bokken

Class: Tiêu

Level: 60

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 60

3,200,000đ

Mua
#45

Server Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 90

450,000đ

Mua
#42

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 69

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 69

100,000đ

Mua
#39

Server Bokken

Class: Kiếm

Level: 117

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 117

750,000đ

Mua
#37

Server Shuriken

Class: Kiếm

Level: 85

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Kiếm

Level: 85

300,000đ

Mua
#36

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 77

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 77

150,000đ

Mua
#33

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 85

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 85

250,000đ

Mua
#32

Server Bokken

Class: Quạt

Level: 91

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 91

250,000đ

Mua
#30

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 90

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 90

250,000đ

Mua
#25

Server Shuriken

Class: Kiếm

Level: 63

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Kiếm

Level: 63

200,000đ

Mua
#22

Server Kunai

Class: Cung

Level: 59

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Cung

Level: 59

1,600,000đ

Mua