Ninja School Online

Ninja School Online là một trò chơi trực tuyến có lối chơi nhanh và đầy tính cạnh tranh...

Mã số #
Giá tiền
Chọn Server
Chọn Server
#228

Server Kunai

Class: Kunai

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kunai

Level: 70

150,000đ

Mua
#227

Server Kunai

Class: Kiếm

Level: 59

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Kiếm

Level: 59

120,000đ

Mua
#226

Server Kunai

Class: Tiêu

Level: 59

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Tiêu

Level: 59

1,200,000đ

Mua
#224

Server Shuriken

Class: Quạt

Level: 103

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Quạt

Level: 103

500,000đ

Mua
#223

Server Tessen

Class: Kunai

Level: 40

Xem chi tiết

Server: Tessen

Class: Kunai

Level: 40

70,000đ

Mua
#222

Server Shuriken

Class: Kiếm

Level: 48

Xem chi tiết

Server: Shuriken

Class: Kiếm

Level: 48

80,000đ

Mua
#218

Server Bokken

Class: Kiếm

Level: 60

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kiếm

Level: 60

350,000đ

Mua
#216

Server Bokken

Class: Quạt

Level: 86

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 86

150,000đ

Mua
#214

Server Kunai

Class: Cung

Level: 100

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Cung

Level: 100

300,000đ

Mua
#213

Server Bokken

Class: Quạt

Level: 79

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Quạt

Level: 79

110,000đ

Mua
#212

Server Bokken

Class: Cung

Level: 70

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 70

120,000đ

Mua
#209

Server Bokken

Class: Cung

Level: 79

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Cung

Level: 79

350,000đ

Mua
#208

Server Bokken

Class: Kunai

Level: 130

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Kunai

Level: 130

3,000,000đ

Mua
#207

Server Bokken

Class: Tiêu

Level: 122

Xem chi tiết

Server: Bokken

Class: Tiêu

Level: 122

700,000đ

Mua
#205

Server Kunai

Class: Cung

Level: 120

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Cung

Level: 120

600,000đ

Mua
#204

Server Kunai

Class: Đao

Level: 72

Xem chi tiết

Server: Kunai

Class: Đao

Level: 72

100,000đ

Mua