Tất cả
kiêm 79 full14 - 8 món tl - sói ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
kunai 60 gan full12 soi lv100 ngon
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
cung 80 có vk tl9 - có 700tr yên ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 121 full12 15 - sx5sao tbs 34 ...
Cấp độ: 121
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kiếm 99 2m16 full14 - sói 5s max ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt 130 3 món 16 - full 15 - vk ...
Cấp độ: 130
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,500,000đ
quạt 102 vk14 đồ 8 12 rương ...
Cấp độ: 102
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
sv4 kiếm 30 gần full12 - sói 3 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
cung 98 full12 14 - 8 món 9x - yor ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
Vũ khí +14 đồ f14 , vk tl3 gă ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
Vũ khí +14 đồ 1m16 1m15 f14 , ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
Vũ khí +14 đồ f14 , 7mtl6 , yy ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ