Tất cả
Vũ khí +14 đồ 4m14 1m15 f12 , ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
Vũ khí +12 đồ 7m12 3m89 , sói ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
vk11 3m10 full9 - sói 2* ftbs 0320
Cấp độ: 66
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
vk12 1m11 full89 - sói ftbs - 7m y ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
vk12 2m12 full89 - 1 sách - sói ...
Cấp độ: 61
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
vk12 1m13 full89 - sx ngon 2tbx - 2 ...
Cấp độ: 86
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
vk10 full4
Cấp độ: 40
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
50,000đ
vk11 2m8 full11
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
vk12 tl5 ngọc mcs 4m12 full8 max ...
Cấp độ: 48
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
vk12 tl4 khảm 2 ngọc max , găn ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
vk12 mcs 4m12 full8910 sói đen 2t ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
vk11 mcs full10 , sói ftbs0010
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ