Tất cả
Kunai lv83 vk14 2m14 2m12 full89 , ...
Cấp độ: 83
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
quat lv80 f89 , 22m yên
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Quạt lv79 vk10 full89 , 15m yên
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
quat lv76 vk10 full89, 38m yen
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
quat lv76 vk10 full89 , 41m yen
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Tiêu 99 Vũ khí +14 đồ 1m16 f1 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
Tiêu 112 vk13 4m14 2m13 f12 , 3mtl ...
Cấp độ: 112
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
tieu lv69 - 6 mon12 - 3 mon 10 - 1 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
tieu lv70 - 8 mon 14 - 1 mon 12 - 1 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,350,000đ
tieu lv60 - 1 mon 12 - full 14 - fu ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,450,000đ
Cung lv72 vk12 full89 , 19m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu lv103 vk12 1m13 2m12 full10 , ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ