Tất cả
Tiêu lv49 vk12 tl5 2m12 full89101 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
Kunai lv72 vk12 6m12 ( vk , găng , ...
Cấp độ: 72
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
Quạt lv70 vk13 tl4 2m12 full1011 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
320,000đ
kiếm lv87 vk8 1m12 full8910 , 3 s ...
Cấp độ: 87
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Quạt lv76 vk11 2m11 full910 , 2 s ...
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
đao lv41 vk10 full8 , 2m3 yên
Cấp độ: 41
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
cung lv44 vk10 full8 , 2m2 yên
Cấp độ: 44
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ
...
Cấp độ: 41
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
Tiêu lv59 vk11 full8 , max sách , ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
cung 80 có vk tl9 - có 700tr yên ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
vk11 2m8 full11
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
vk12 tl4 khảm 2 ngọc max , găn ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ