Tất cả
vk11 mcs full10 , sói ftbs0010
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
vk12 1m11 full8910 , sói ftbs 0110 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
vk11 4m8 full11 , 3m8 yên
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ