BÁN XU TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Hướng dẫn :
Ví dụ : mua 100.000đ  Với Hệ số 55
     100.000 x 55 = 5500000 xu

 

Mô tả

Hướng dẫn :

Chọn mục Mua xu rồi chọn sever cần mua,Tên nhân vật .Sau đó vào game giao dịch.

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken s1nsocan Tone 6 [ONLINE]
Shuriken s3nsocan Tone 6 [ONLINE]
Kunai s4nsocan Tone 6 [ONLINE]
Katana s5nsocan Tone 6 [ONLINE]
Tone cansamset Tone 6 [ONLINE]
Sanzu s7nsocan Tone 6 [ONLINE]
Sensha sv8can Tone 6 [ONLINE]