BÁN XU TỰ ĐỘNG

Chọn:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Hướng dẫn :
Ví dụ : mua 100.000đ  Với Hệ số 55
     100.000 x 55 = 5500000 xu

Hướng Dẫn Giao Dịch Xu Khu Full Khu :Nếu khu full bạn kết bạn với BOT - xong chat với BOT "pt" BOT sẽ mời bạn vào nhóm, xong là có thể qua khu đông !  Video
 

Mô tả

Hướng dẫn :

Chọn mục Mua xu rồi chọn sever cần mua,Tên nhân vật .Sau đó vào game giao dịch.
Hướng Dẫn Giao Dịch Xu Khu Full Khu : Video

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
4 s4nsocan Làng Tone 6 [ONLINE]
1 s1nsocan Làng Tone 6 [ONLINE]
2 s3nsocan Làng Tone 6 [ONLINE]
5 s5nsocan Làng Tone 6 [ONLINE]
6 cansamset Làng Tone 6 [ONLINE]
10 sv8can Làng Tone 6 [ONLINE]
11 s9nsocan Làng Tone 6 [ONLINE]